>
TUAI PADI ANTARA MASAK, ESOK JANGAN LAYU-LAYUAN, INTAI KAMI ANTARA NAMPAK, ESOK JANGAN RINDU-RINDUAN...

Saturday, October 1, 2016

Daulatkan Islam Agama Negara (DIAN)

               

Bismillah... 

Pada 22-24 September 2016  yang lalu, saya merupakan antara insan terpilih oleh Allah untuk menyertai satu kursus yang dianjurkan oleh IKSIM (Institut Kajian Strategik Islam Malaysia) yang diadakan di Pulau Pangkor, Perak.  Sesungguhnya di situ, saya dibukakan mata dan minda untuk meneliti semula beberapa perkara penting dalam perlembagaan Malaysia. Antaranya :
               
Perkara 3 [1] : Perlembagaan Persekutuan mengatakan :

3.  Agama bagi Persekutuan
    [1]  Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan
          dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

Justeru, pemahaman terhadap konsep Islam sebagai Agama Negara (The Religion of the Federation) mesti dipupuk dan diterapkan dalam diri setiap warganegara Malaysia.

Agenda TRAPI (Transformasi Pemikiran Islam)

·        * Pemahaman konsep Islam sebagai Agama Negara
·        * Penghayatan Islam sebagai satu cara hidup (way of life) diterjemahkan dalam 
            setiap aspek kehidupan.


10 Perkara Asas Tentang Islam di Malaysia.

IKSIM telah mengenal pasti 10 perkara asas tentang Islam dalam konteks kenegaraan Malaysia. Sepuluh perkara tersebut mesti difahami oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya umat Islam.

1.  Malaysia Merupakan Negara Islam yang Mentauhidkan Allah.
     Pengganut agama-agama lain tidak boleh menyalahgunakan nama suci Allah untuk
     apa-apa juga bentuk sembahan.

2.  Islam adalah Agama, Ideologi dan Teras Undang-undang Negara.
     Islam bukan sekadar agama rasmi yang hanya berfungsi sebagai hiasan untuk
     upacara-upacara rasmi sahaja.

3.  Sumpah Negara Dilafazkan atas Nama Allah untuk Memelihara Islam.
     Agama dan doktrin lain tidak boleh disebarkan kepada umat Islam.

4.  Mendaulatkan Islam Merupakan Kewajipan Berperlembagaan.
     Perlembagaan mewajibkan pemerintah, penjawat awam serta pasukan keselamatan
     (tentera) dan keamanan (polis).

5.  Hal Ehwal Islam Terletak di bawah Naungan Sultan dan YDP Agong
     Sultan dan YDP Agong sebagai Ketua Agama, mempunyai kuasa mutlak atas
     pengurusan hal  ehwal Islam dan ia bukan berada di bawah pengaruh atau telunjuk
     politik.

6.  Majlis Agam Berhak Memutuskan Polisi dan Dasar Agama
     Kerajaan Persekutuan dan Negeri mesti akur akan polisi dan dasar-dasar yang telah
     diputuskan oleh Majlis Agama dengan perkenan Sultan.

7.  Kedaulatan Islam Bermula sejak Kedatangan Islam ke Alam Melayu
     Kedaulatan Islam merupakan kesinambungan kedaulatan kerajaan Kesultanan
     Negeri-negeri Melayu Islam dan bukan hanya bermula sejak negara mencapai
     kemerdekaan.

8.  Islam Tidak Boleh Dipolitikkan
     Mendaulatkan Islam merupakan Kewaipan Kenegaraan berteraskan Perlembagaan;
     dan bukannya untuk kepentingan politik kepartian.

9.  Islam Merupakan Agama yang Adil dan Bertoleransi
     Keharmonian, keamanan dan kemewahan yang dikecapi seluruh rakya Malaysia
     merupakan hasil toleransi kemanusiaan yang berasaskan prinsip ajaran Islam.

10Kedaulatan Islam Diasak dan Diancam 
      Kedaulatan Islam sedang diserang dengan hebat oleh golongan yang benci akan
      kedudukan Islam sebagai Agama Negara.


10 Salah Tanggapan Tentang Kedudukan Islam di Malaysia

Salah Tanggapan 1 : Islam Sekadar Agama Rasmi
Kenyataannya : Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan memartabatkan Islam sebagai
Agama Negara.  Istilah-istilah seperti 'demokrasi', 'sekular', dan 'agama rasmi' tidak wujud sama sekali dalam perlembagaan Persekutuan.  Justeru, anggapan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi dengan Islam sebagai agama rasmi adalah salah.

Salah Tanggapan 2 :  Malaysia Negara Sekular
Kenyataannya : Perkara 3 (1), Perlembagaan Persekutuan memartabatkan Islam sebagai Agama Negara.  Raja-raja Melayu dan Hakim Abdul Hamid iaitu salah seorang anggota Suruhanjaya Reid tidak pernah menerima cadangan untuk memasukkan perkataan 'sekular' ke dalam Perlembagaan Persekutuan.  Fakta penting ini membuktikan bahawa Malaysia bukan sebuah negara sekular.

Salah Tanggapan 3 : Kedudukan Islam Lebih Rendah daripada Perlembagaan
Kenyataannya : Hujah yang mengatakan bahawa kedudukan Islam adalah lebih rendah daripada Perlembagaan tertolak sama sekali.  Hal ini disebabkan Perlembagaan sendiri yang memartabatkan kedudukan Islam sebagai Agama Negara. Justeru, Perkara 3 merupakan sebahagian undang-undang tertinggi negara.

Salah Tanggapan 4 : Hak Kesamarataan Agama
Kenyataannya :  Islam ialah Agama Negara dan Islam tidak setaraf dengan agama-agama lain. Hanya agama Islam yang disebut dalam Perlembagaan sebaliknya, agama-agama lain tidak disebut dalam Perlembagaan.  Agama-agama lain hanya sekadar dibenarkan untuk dianuti  dan diamalkan di negara ini.  Oleh yang demikian, negara tidak memikul tanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan agama-agama lain sebagaimana yang diperlukan untuk agama Islam.

Salah Tanggapan 5 : Sistem Islam Sekadar Alternatif
Kenyataannya : Sebagai negara Islam, sistem Islam merupakan tonggak dan bukannya hanya  sekadar alternatif bagi sistem peninggalan penjajah.  Sistem-sistem Islam dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, kewangan, pendidikan dan pentadbiran mesti diperkasa supaya akhirnya prinsip-prinsip menjadi  teras bagi keseluruhan dasar dan sistem di negara ini.

Salah Tanggapan 6 : Memperjuangkan Islam Sebagai Bukti Kecenderungan terhadap  Pembangkang.
Kenyataannya : Memperjuangkan kedaulatan Islam merupakan Kewajipan Berperlembagaan  yang dipikul oleh pihak pemerintah bersama-sama dengan Raja-raja dan institusi-institusi agama pada peringkat Persekutuan serta Negeri.  Perjuangan mendaulatkan Islam bukanlah hak kepartian, malah setiap individu yang beragama Islam tanpa mengira fahaman politik mesti berjuang mempertahankan kedaulatan Islam di negara ini.

Salah Tanggapan 7 : Islam Hanya Tanggungjawab Negeri
Kenyataannya : Negara ini, melalui Sumpah Negara yang dilafazkan oleh YDP Agong telah berikrar untuk memelihara agama Islam pada setiap masa.  Negara ini telah berikrar dan bertanggungjawab untuk mendaulatkan Islam. 

Salah Tanggapan 8 : Pihak Berkuasa Agama Negeri Berada di Bawah Kawalan Kerajaan Negeri
Kenyataannya : Kedudukan Islam di Malaysia adalah lebih tinggi dan tidak tertakluk pada kuasa politik.  Pihak berkuasa agama negeri berada di bawah naungan Sultan dan bukannya  berada di bawah kawalan Kerajaan Negeri.  Sebaliknya, Kerajaan Negerilah yang tertakluk  pada  prinsip Islam dalam pelaksanaan urusan pemerintahan negeri.

Salah Tanggapan 9 : Sejarah Islam Negara Bermula pada 1957
Kenyataannya : Sejarah Islam dan sejarah negara berakar umbi daripada Kesultanan Kerajaan  Negeri-negeri Melayu Islam yang berdaulat dan yang telah membentuk Persekutuan Malaysia.  Sejarah yang penting itu bukan bermula pada 31 Ogos 1957 atau 16 September 1963 sebagaimana yang tidak peka akan sejarah.  Usaha untuk memutuskan negara yang telah berdiri teguh ini daripada sejarah Kesultanan Melayu Islamnya yang gemilang merupakan langkah terancang untuk menghakis kedaulatan Islam dan kuasa Raja-Raja Melayu Islam di Tanah Melayu.

Salah Tanggapan 10 : Berplitik Secara Islam; Bukan Bermaksud Mempolitikkan Islam
Kenyataannya : Berpoltiklah secara Islam; tetapi jangan sekali-kali kita mempolitikkan  Islam.  Umat Islam wajib mempertahankan kesucian agama Islam daripada digadaikan oleh pihak  yang tidak bertanggungjawab demi meraih kuasa dan sokongan politik.


13 Unsur Penyebaran Liberalisme : Penghakis Akidah, Syari'ah dan Kedaulatan Islam

1.  Memperjuangkan, menyokong dan merelakan nama suci Allah disalahgunakan
     untuk sembahan orang bukan Islam.

2.  Menyamaratakan semua agama atau kepercayaan, mengatakan bahawa agama-
     agama lain  adalah setara agama Islam, dan menafikan ketinggian kedudukan
     agama Islam sebagai Agama Negara (Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan).

3.  Mengatakan serta mempercayai bahawa semua agama adalah benar dan semua
     agama membawa kepada satu titik kebenaran yang hakiki (Puralisme Agama).

4.  Memperjuangkan hak kemurtadan sebagai kebebasan asasi (fundamental
     liberties) dan kebebasan beragama (freedom of religion) selain
     menyalahtafsirkan dengan  sengaja Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan.

5.  Mempertahankan dan memperjuangkan ajaran sesat sebagai hak kebebasan
     berfikir  malah juga memfitnah institusi fatwa sebagai penghalang bagi pemilikan
     serta pelaksanaan hak tersebut.

6.  Menuntut hak kanak-kanak untuk memilih agama mereka sendiri apabila
     mencapai umur 18  tahun dan mendesak agar ibu bapa tidak dibenarkan untuk
     menentukan agama anak-anak mereka ketika dilahirkan.

7.  Memperjuangkan hak kebebasan berfikir sehingga mengetepikan perintah Al-
     Quran dan ajaran Nabi s.a.w.

8.  Memperjuangkan hak kebebasan asasi sehingga menuntut penghapusan undang-
     undang Syari'ah dan pemansuhan kewajipan amar makruh nahi mungkar.

9.  Menuntut pengiktirafan hak untuk mengamalkan seks songsang (LGBTIQ)
     atas  nama hak asasi manusia; meskipun ia bertentangan dengan ajaran Islam dan
     undang-undang negara di bawah Kanun Keseksaan.

10.  Menuntut penghapusan semua bentuk hukuman berat yang disifatkan sebagai
      'capital punishment' termasuk hukuman mati dan sebat.

11.  Menuntut hak  pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain kepada
       orang Islam  meskipun ia bercanggah dengan Perkara 11(4) Perlembagaan
       Persekutuan.

12.  Menyebarkan fahaman Islam secara liberal iaitu dengan mencontohi amalan
       penganut Kristian.

13.  Menghasilkan dan menyebarkan bahan-bahan yang membela kekufuran serta
       penyelewengan  akidah.  Sebagai contoh ialah buku "Allah, Kebebasan dan
       Cinta" oleh Irshad Manji selain juga karya-karya pendokong pemikiran liberal
       yang lain.

Saya sebagai orang Melayu yang beragama Islam berasa bertanggungjawab untuk mempertahankan agama Islam di Malaysia.  Saya juga menyeru kepada semua orang Islam agar  mengetepikan segala perbezaan fahaman politik anda dalam usaha mempertahankan dan mengekalkan Islam sebagai Agama Negara. Bagaimana caranya?

1.  Demi agama Islam, sokonglah segala usaha Majlis Agama Islam untuk memperkasakan undang-undang Islam di Malaysia seperti meminda Rang Undang-undang 355 yang bertujuan untuk memberatkan hukuman dan menaikkan denda kepada orang Islam yang melakukan perbuatan maksiat seperti berzina, menggugurkan anak, membuang bayi, minum arak, berjudi dan sebagainya.
          
2.  Sebagai ibu bapa Islam, pantaulah setiap tingkah laku anak-anak remaja kita.  Mereka sangat terdedah dengan anasir-anasir jahat yang kini sedang giat menjalankan usaha menyeleweng akidah anak-anak remaja kita dengan  wang dan kemewahan.  Jangan sesekali menggadaikan agama demi wang dan kemewahan. Jangan sampai kita mati dalam kekufuran.

3.  Tambah ilmu keagamaan di dada dan amalkan ajaran Islam yang sebenar, bukannya Islam liberalisme dan sekularisme. Teguhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, dan jangan tunduk kepada kekufuran yang ada di sekeliling kita

4.  Paling penting, pastikan pemimpin negara merupakan orang Islam kerana hanya pemimpin Islam yang mampu mempertahankan dan mengekalkan agama Islam sebagai agama negara, bukannya pemimpin bukan Islam.  Jangan sesekali berani mempertaruhkan agama hanya kerana benci akan segelintir pemimpin Melayu  yang korup.  Juga jangan sesekali berfikir bahawa dengan memberi peluang kepada pemimpin bukan Islam memerintah negara, ini memberikan persaingan sihat dalam politik.  Jangan samakan politik tanah air dengan politik barat yang sentiasa bertukar pemerintah. Walaupun mereka bertukar kerajaan setiap penggal, namun kerajaan tersebut kesemuanya daripada agama yang sama.

Sebagai orang Islam yang waras, fikir-fikirkanlah. Allahhu Akbar! Allahhu Akbar! Allahhu Akbar!


Sumber : Buku Agenda DIAN (Daulatkan Islam Agama Negara), Terbitan IKSIMTerima kasih kerana sudi membaca entri saya. Jika suka, silalah LIKE.