>
TUAI PADI ANTARA MASAK, ESOK JANGAN LAYU-LAYUAN, INTAI KAMI ANTARA NAMPAK, ESOK JANGAN RINDU-RINDUAN...

Saturday, October 1, 2016

Daulatkan Islam Agama Negara (DIAN)Bismillah... 

Pada 22-24 September 2016  yang lalu, saya merupakan antara insan terpilih oleh Allah untuk menyertai satu kursus yang dianjurkan oleh IKSIM (Institut Kajian Strategik Islam Malaysia) yang diadakan di Pulau Pangkor, Perak.  Sesungguhnya di situ, saya dibukakan mata dan minda untuk meneliti semula beberapa perkara penting dalam perlembagaan Malaysia. Antaranya :
               
Perkara 3[1] : Perlembagaan Persekutuan mengatakan :

3.  Agama bagi Persekutuan
    [1]  Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan
          dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

Justeru, pemahaman terhadap konsep Islam sebagai Agama Negara (The Religion of the Federation) mesti dipupuk dan diterapkan dalam diri setiap warganegara Malaysia.

Agenda TRAPI (Transformasi Pemikiran Islam)

·        * Pemahaman konsep Islam sebagai Agama Negara
·        * Penghayatan Islam sebagai satu cara hidup (way of life) diterjemahkan dalam 
            setiap aspek kehidupan.


10 Perkara Asas Tentang Islam di Malaysia.

IKSIM telah mengenal pasti 10 perkara asas tentang Islam dalam konteks kenegaraan Malaysia. Sepuluh perkara tersebut mesti difahami oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya umat Islam.

1.  Malaysia Merupakan Negara Islam yang Mentauhidkan Allah.
     Pengganut agama-agama lain tidak boleh menyalahgunakan nama suci Allah untuk
     apa-apa juga bentuk sembahan.

2.  Islam adalah Agama, Ideologi dan Teras Undang-undang Negara.
     Islam bukan sekadar agama rasmi yang hanya berfungsi sebagai hiasan untuk
     upacara-upacara rasmi sahaja.

3.  Sumpah Negara Dilafazkan atas Nama Allah untuk Memelihara Islam.
     Agama dan doktrin lain tidak boleh disebarkan kepada umat Islam.

4.  Mendaulatkan Islam Merupakan Kewajipan Berperlembagaan.
     Perlembagaan mewajibkan pemerintah, penjawat awam serta pasukan keselamatan
     (tentera) dan keamanan (polis).

5.  Hal Ehwal Islam Terletak di bawah Naungan Sultan dan YDP Agong
     Sultan dan YDP Agong sebagai Ketua Agama, mempunyai kuasa mutlak atas
     pengurusan hal  ehwal Islam dan ia bukan berada di bawah pengaruh atau telunjuk
     politik.

6.  Majlis Agam Berhak Memutuskan Polisi dan Dasar Agama
     Kerajaan Persekutuan dan Negeri mesti akur akan polisi dan dasar-dasar yang telah
     diputuskan oleh Majlis Agama dengan perkenan Sultan.

7.  Kedaulatan Islam Bermula sejak Kedatangan Islam ke Alam Melayu
     Kedaulatan Islam merupakan kesinambungan kedaulatan kerajaan Kesultanan
     Negeri-negeri Melayu Islam dan bukan hanya bermula sejak negara mencapai
     kemerdekaan.

8.  Islam Tidak Boleh Dipolitikkan
     Mendaulatkan Islam merupakan Kewaipan Kenegaraan berteraskan Perlembagaan;
     dan bukannya untuk kepentingan politik kepartian.

9.  Islam Merupakan Agama yang Adil dan Bertoleransi
     Keharmonian, keamanan dan kemewahan yang dikecapi seluruh rakya Malaysia
     merupakan hasil toleransi kemanusiaan yang berasaskan prinsip ajaran Islam.

10Kedaulatan Islam Diasak dan Diancam 
      Kedaulatan Islam sedang diserang dengan hebat oleh golongan yang benci akan
      kedudukan Islam sebagai Agama Negara.


10 Salah Tanggapan Tentang Kedudukan Islam di Malaysia

Salah Tanggapan 1 : Islam Sekadar Agama Rasmi
Kenyataannya : Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan memartabatkan Islam sebagai
Agama Negara.  Istilah-istilah seperti 'demokrasi', 'sekular', dan 'agama rasmi' tidak wujud sama sekali dalam perlembagaan Persekutuan.  Justeru, anggapan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi dengan Islam sebagai agama rasmi adalah salah.

Salah Tanggapan 2 :  Malaysia Negara Sekular
Kenyataannya : Perkara 3 (1), Perlembagaan Persekutuan memartabatkan Islam sebagai Agama Negara.  Raja-raja Melayu dan Hakim Abdul Hamid iaitu salah seorang anggota Suruhanjaya Reid tidak pernah menerima cadangan untuk memasukkan perkataan 'sekular' ke dalam Perlembagaan Persekutuan.  Fakta penting ini membuktikan bahawa Malaysia bukan sebuah negara sekular.

Salah Tanggapan 3 : Kedudukan Islam Lebih Rendah daripada Perlembagaan
Kenyataannya : Hujah yang mengatakan bahawa kedudukan Islam adalah lebih rendah daripada Perlembagaan tertolak sama sekali.  Hal ini disebabkan Perlembagaan sendiri yang memartabatkan kedudukan Islam sebagai Agama Negara. Justeru, Perkara 3 merupakan sebahagian undang-undang tertinggi negara.

Salah Tanggapan 4 : Hak Kesamarataan Agama
Kenyataannya :  Islam ialah Agama Negara dan Islam tidak setaraf dengan agama-agama lain. Hanya agama Islam yang disebut dalam Perlembagaan sebaliknya, agama-agama lain tidak disebut dalam Perlembagaan.  Agama-agama lain hanya sekadar dibenarkan untuk dianuti  dan diamalkan di negara ini.  Oleh yang demikian, negara tidak memikul tanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan agama-agama lain sebagaimana yang diperlukan untuk agama Islam.

Salah Tanggapan 5 : Sistem Islam Sekadar Alternatif
Kenyataannya : Sebagai negara Islam, sistem Islam merupakan tonggak dan bukannya hanya  sekadar alternatif bagi sistem peninggalan penjajah.  Sistem-sistem Islam dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, kewangan, pendidikan dan pentadbiran mesti diperkasa supaya akhirnya prinsip-prinsip menjadi  teras bagi keseluruhan dasar dan sistem di negara ini.

Salah Tanggapan 6 : Memperjuangkan Islam Sebagai Bukti Kecenderungan terhadap  Pembangkang.
Kenyataannya : Memperjuangkan kedaulatan Islam merupakan Kewajipan Berperlembagaan  yang dipikul oleh pihak pemerintah bersama-sama dengan Raja-raja dan institusi-institusi agama pada peringkat Persekutuan serta Negeri.  Perjuangan mendaulatkan Islam bukanlah hak kepartian, malah setiap individu yang beragama Islam tanpa mengira fahaman politik mesti berjuang mempertahankan kedaulatan Islam di negara ini.

Salah Tanggapan 7 : Islam Hanya Tanggungjawab Negeri
Kenyataannya : Negara ini, melalui Sumpah Negara yang dilafazkan oleh YDP Agong telah berikrar untuk memelihara agama Islam pada setiap masa.  Negara ini telah berikrar dan bertanggungjawab untuk mendaulatkan Islam. 

Salah Tanggapan 8 : Pihak Berkuasa Agama Negeri Berada di Bawah Kawalan Kerajaan Negeri
Kenyataannya : Kedudukan Islam di Malaysia adalah lebih tinggi dan tidak tertakluk pada kuasa politik.  Pihak berkuasa agama negeri berada di bawah naungan Sultan dan bukannya  berada di bawah kawalan Kerajaan Negeri.  Sebaliknya, Kerajaan Negerilah yang tertakluk  pada  prinsip Islam dalam pelaksanaan urusan pemerintahan negeri.

Salah Tanggapan 9 : Sejarah Islam Negara Bermula pada 1957
Kenyataannya : Sejarah Islam dan sejarah negara berakar umbi daripada Kesultanan Kerajaan  Negeri-negeri Melayu Islam yang berdaulat dan yang telah membentuk Persekutuan Malaysia.  Sejarah yang penting itu bukan bermula pada 31 Ogos 1957 atau 16 September 1963 sebagaimana yang tidak peka akan sejarah.  Usaha untuk memutuskan negara yang telah berdiri teguh ini daripada sejarah Kesultanan Melayu Islamnya yang gemilang merupakan langkah terancang untuk menghakis kedaulatan Islam dan kuasa Raja-Raja Melayu Islam di Tanah Melayu.

Salah Tanggapan 10 : Berplitik Secara Islam; Bukan Bermaksud Mempolitikkan Islam
Kenyataannya : Berpoltiklah secara Islam; tetapi jangan sekali-kali kita mempolitikkan  Islam.  Umat Islam wajib mempertahankan kesucian agama Islam daripada digadaikan oleh pihak  yang tidak bertanggungjawab demi meraih kuasa dan sokongan politik.


13 Unsur Penyebaran Liberalisme : Penghakis Akidah, Syari'ah dan Kedaulatan Islam

1.  Memperjuangkan, menyokong dan merelakan nama suci Allah disalahgunakan
     untuk sembahan orang bukan Islam.

2.  Menyamaratakan semua agama atau kepercayaan, mengatakan bahawa agama-
     agama lain  adalah setara agama Islam, dan menafikan ketinggian kedudukan
     agama Islam sebagai Agama Negara (Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan).

3.  Mengatakan serta mempercayai bahawa semua agama adalah benar dan semua
     agama membawa kepada satu titik kebenaran yang hakiki (Puralisme Agama).

4.  Memperjuangkan hak kemurtadan sebagai kebebasan asasi (fundamental
     liberties) dan kebebasan beragama (freedom of religion) selain
     menyalahtafsirkan dengan  sengaja Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan.

5.  Mempertahankan dan memperjuangkan ajaran sesat sebagai hak kebebasan
     berfikir  malah juga memfitnah institusi fatwa sebagai penghalang bagi pemilikan
     serta pelaksanaan hak tersebut.

6.  Menuntut hak kanak-kanak untuk memilih agama mereka sendiri apabila
     mencapai umur 18  tahun dan mendesak agar ibu bapa tidak dibenarkan untuk
     menentukan agama anak-anak mereka ketika dilahirkan.

7.  Memperjuangkan hak kebebasan berfikir sehingga mengetepikan perintah Al-
     Quran dan ajaran Nabi s.a.w.

8.  Memperjuangkan hak kebebasan asasi sehingga menuntut penghapusan undang-
     undang Syari'ah dan pemansuhan kewajipan amar makruh nahi mungkar.

9.  Menuntut pengiktirafan hak untuk mengamalkan seks songsang (LGBTIQ)
     atas  nama hak asasi manusia; meskipun ia bertentangan dengan ajaran Islam dan
     undang-undang negara di bawah Kanun Keseksaan.

10.  Menuntut penghapusan semua bentuk hukuman berat yang disifatkan sebagai
      'capital punishment' termasuk hukuman mati dan sebat.

11.  Menuntut hak  pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain kepada
       orang Islam  meskipun ia bercanggah dengan Perkara 11(4) Perlembagaan
       Persekutuan.

12.  Menyebarkan fahaman Islam secara liberal iaitu dengan mencontohi amalan
       penganut Kristian.

13.  Menghasilkan dan menyebarkan bahan-bahan yang membela kekufuran serta
       penyelewengan  akidah.  Sebagai contoh ialah buku "Allah, Kebebasan dan
       Cinta" oleh Irshad Manji selain juga karya-karya pendokong pemikiran liberal
       yang lain.

Saya sebagai orang Melayu yang beragama Islam berasa bertanggungjawab untuk mempertahankan agama Islam di Malaysia.  Saya juga menyeru kepada semua orang Islam agar  mengetepikan segala perbezaan fahaman politik anda dalam usaha mempertahankan dan mengekalkan Islam sebagai Agama Negara. Bagaimana caranya?

1.  Demi agama Islam, sokonglah segala usaha Majlis Agama Islam untuk memperkasakan undang-undang Islam di Malaysia seperti meminda Rang Undang-undang 355 yang bertujuan untuk memberatkan hukuman dan menaikkan denda kepada orang Islam yang melakukan perbuatan maksiat seperti berzina, menggugurkan anak, membuang bayi, minum arak, berjudi dan sebagainya.
          
2.  Sebagai ibu bapa Islam, pantaulah setiap tingkah laku anak-anak remaja kita.  Mereka sangat terdedah dengan anasir-anasir jahat yang kini sedang giat menjalankan usaha menyeleweng akidah anak-anak remaja kita dengan  wang dan kemewahan.  Jangan sesekali menggadaikan agama demi wang dan kemewahan. Jangan sampai kita mati dalam kekufuran.

3.  Tambah ilmu keagamaan di dada dan amalkan ajaran Islam yang sebenar, bukannya Islam liberalisme dan sekularisme. Teguhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, dan jangan tunduk kepada kekufuran yang ada di sekeliling kita

4.  Paling penting, pastikan pemimpin negara merupakan orang Islam kerana hanya pemimpin Islam yang mampu mempertahankan dan mengekalkan agama Islam sebagai agama negara, bukannya pemimpin bukan Islam.  Jangan sesekali berani mempertaruhkan agama hanya kerana benci akan segelintir pemimpin Melayu  yang korup.  Juga jangan sesekali berfikir bahawa dengan memberi peluang kepada pemimpin bukan Islam memerintah negara, ini memberikan persaingan sihat dalam politik.  Jangan samakan politik tanah air dengan politik barat yang sentiasa bertukar pemerintah. Walaupun mereka bertukar kerajaan setiap penggal, namun kerajaan tersebut kesemuanya daripada agama yang sama.

Sebagai orang Islam yang waras, fikir-fikirkanlah. Allahhu Akbar! Allahhu Akbar! Allahhu Akbar!


Sumber : Buku Agenda DIAN (Daulatkan Islam Agama Negara), Terbitan IKSIMTerima kasih kerana sudi membaca entri saya. Jika suka, silalah LIKE.

Monday, September 26, 2016

Catatan Yang Tertangguh - Kembara Menuju lllahi 2014Bismillah...

11 September 2014 - 24 Oktober 2014.  Sudah dua tahun waktu berllau, namun setiap kali musim haji tiba, rindu menggamit.  Segala rasa bersatu dalam hati.  Rasa sebak, hiba dan sayu menggigit-gigit tangkai hati tatkala mendengar lambaian baitullah "Labbaikallah hummalabaik, labbaikala syari kalakalabaik, innalhamda, walnikmata lakawalmukh, laasyarikalah." Hingga kini, saya masih mengenang  buku catatan saya yang tertinggal di bawah bantal di bilik hotel Al-Haram, Madinah. Catatan terperinci tentang kembara menuju Illahi sepanjang saya dan suami berada di tanah haram Mekah al-Mukkaramah dan Madinah al-Munawwarah selama 44 hari tidak ditakdirkan untuk diterjemahkan di dada Kristal Bening.  Mungkin ada hikmah yang tidak terjangkau oleh minda saya dek kejahilan diri sendiri.  Niat  saya  adalah  untuk berkongsi pengalaman saya sepanjang berada di sana dengan para pembaca.  Hanya sekadar itu.

Sebelum saya berangkat ke tanah suci, saya telah pun berfikir tentang tajuk tulisan saya itu.  Setelah berfikir-fikir dan mendapat tajuk yang sesuai, saya siap-siap menulisnya di draf blog saya, dengan harapan, apabila saya pulang kelak, saya akan terus sahaja memindahkan catatan tersebut di dada Kristal Bening.  Sayang seribu kali sayang, saya hanya mampu merancang, namun Allah jua yang menentukannya.  Sesungguhnya, Allahlah sebaik-baik perancang.  Saya teramat sedih, namun redha. Sejak pulang dari mengerjakan haji, sudahlah saya kesedihan, ditambah pula dengan keadaan kesihatan saya yang merosot.  Saya menghidapi batuk yang agak kronik rentetan batuk yang saya hidapi semasa berada di Madinah.  Keadaan kesihatan saya semakin merosot.    Batuk saya semakin kronik dan berlanjutan agak lama menyebabkan saya menanggung kesakitan yang amat sangat di bahagian tepi kanan dan kiri dada saya.   Saya menangis setiap kali saya batuk  kerana saya tidak mampu menahan kesakitan yang luar biasa itu.  Hal ini menyebabkan saya terpaksa berulang-alik ke hospital Ampang untuk rawatan dan 'check' darah.  Doktor bimbang iika saya menghidapi penyakit berjangkit dari Mekah dan Madinah.  Kondisi saya itu menyebabkan saya malas berfikir apatah lagi menulis pada waktu itu. 

Pada hari ini (28 Ogos 2016), tiba-tiba sahaja terdetik di hati saya untuk cuba menulis semua pengalaman saya mengerjakan haji pada dua tahun lepas seadanya, berdasarkan gambar-gambar yang saya ambil mengikut rentetan tarikh kejadian.  Syukurlah saya telah melabelkan semua gambar saya itu dengan tarikh sebaik sahaja saya memindahkan gambar-gambar tersebut dari smart phone saya ke laptop.  Saya akan cuba menulis apa-apa sahaja yang mampu saya ingat, namun mungkin tidak terperinci seperti yang pernah saya catat di dalam buku catatan saya.  Selebihnya, biarlah gambar-gambar sahaja yang berbicara.

Pada malam terakhir saya menginap di hotel al-Haram, saya sudah siap berkemas.  Buku catatan saya itu, saya letakkan di bawah bantal saya, dengan harapan, saya akan menulis catatan yang terakhir pada pagi esoknya semasa dalam perjalanan ke lapangan terbang Madinah.  Saya sudah biasa dengan cara saya itu sejak hari pertama menginap di hotel Qasr al-Janadriyah, Mekah. Biasanya saya akan menulis pada waktu malam sebelum saya tidur.  Keesokan paginya, setelah mandi dan bersiap-siap, kami mendapat arahan agar semua jemaah yang akan pulang pada tarikh 24 Oktober berkumpul di lobi hotel.  Sebelum keluar dari bilik, saya berdiri di muka pintu dan memandang sekeliling ruang bilik itu dan mengucapkan salam dan ucapan selamat tinggal.  Setelah itu, saya keluar dari bilik tanpa menoleh lagi.  Di lobi, kami menyerahkan kunci bilik di kaunter serahan kunci, lalu saya dan suami menaiki bas yang sudah siap sedia menunggu di luar hotel.  Kami menunggu agak lama di dalam bas kerana proses penyerahan pasport jemaah haji dilakukan di dalam bas.  Hampir satu jam kami menunggu di dalam bas sementara menunggu proses tersebut selesai.  Akhirnya semua jemaah haji menerima pasport masing-masing.  Setelah itu, semua bas bergerak serentak menuju ke lapangan terbang Madinah. 

Di lapangan terbang Madinah, kami melalui  semua protokol untuk berlepas tanpa sebarang masalah. Semuanya berjalan lancar dan setelah beberapa lama menunggu, akhirnya kami menaiki Boeing Saudi Air dengan perasaan gembira tetapi sayu.  Hati gembira kerana kami akan pulang ke pangkuan keluarga tercinta di tanah air, manakala rasa sayu kerana kami terpaksa pulang dan meninggalkan bumi Mekah dan Madinah.  Entah bila pula kami akan ke sini lagi  untuk menyahut lambaian kaabah. Di dalam pesawat, kami mencari-cari nombor kerusi kami.  Rupa-rupanya, nombor kerusi dan kedudukan kami pada waktu itu sama seperti nombor kerusi dan kedudukan kami semasa datang dahulu.  Rupa-rupanya juga, penumpang di sekeliing kami merupakan 'roomate' kami selama berada di Mekah dan Madinah.  Kami benar-benar tidak perasan akan perkara itu dahulu.  Setengah jam kemudian, kapal terbang mula bergerak dan berlepas.

Beberapa minit kemudian, tiba-tiba saya teringat akan buku catatan saya. Jantung saya bagaikan terhenti apabila teringat bahawa buku itu tertinggal di bawah bantal di bilik hotel al-Haram. Saya terjerit kecil menyebut nama Allah dan memberitahu suami saya tentangnya.  Mata saya mula berkolam tetapi saya berusaha untuk menahan tangis walaupun pada hakikatnya, saya sudah pun menangis di dalam hati.  Hancur luluh hati saya mengenangkan buku catatan saya itu.  Terasa sia-sia segala usaha saya mencatat segala aktiviti kami sepanjang 44 hari di bumi Mekah dan Madinah.  Saya benar-benar kesal akan kecuaian diri saya.  Saya asyik bertanya sendiri, kenapalah saya tidak memeriksa bawah bantal saya sebelum keluar dari bilik. tadi, dan kenapa juga saya boleh lupa tentang buku catatan saya itu? Soalan kenapa, kenapa dan kenapa terus menghantui diri saya pada waktu itu. Suami saya cuba menenangkan saya tetapi saya tetap kecewa. Buku catatan itu terlalu berharga buat saya. Ia mengandungi catatan yang sangat terperinci yang tidak mungkin saya dapat mengingatinya. Segala aktiviit yang saya catat lengkap dengan tarikh dan masa. Tiada apa-apa pun yang boleh menenangkan saya pada saat itu.  Akhirnya menitis juga air mata saya kerana terlalu sedih.  Hanya Allah yang maha mengetahui betapa sedih dan kecewanya saya pada ketika itu.  Walaupun saya sangat sedih dan kecewa, saya redha akan segala yang telah berlaku.  Pasti ada hikmah di sebaliknya, saya cuba memujuk hati sendiri.

                                                         ***********************

Saya dan suami mula mendaftar haji pada tahun 2000 dan dalam jangkaan semasa pendaftaran, giliran kami adalah pada tahun 2009.  Tepat seperti yang dijangka, kami benar-benar mendapat tawaran untuk menunaikan haji pada tahun 2009.  Namun begitu, pada waktu itu, hati saya terasa berat untuk menerima tawaran tersebut walaupun simpanan saya sudah mencukupi, sementelah pula, suami belum bersedia dari segi mental dan kewangan.  Hati saya terasa berat kerana saya berasa risau akan anak-anak yang masih kecil, siapa yang akan menjaga mereka nanti?  Saya juga berasa takut andai perkara yang tidak baik berlaku kepada saya semasa di sana nanti kerana saya banyak mendengar cerita yang pelik-pelik tentang jemaah haji di sana.  Saya dan suami akhirnya membuat keputusan untuk menolak tawaran tersebut, namun tidak memaklumkannya kepada pihak Tabung Haji.
  
Pada tahun 2010,  saya tidak mendapat apa-apa berita dari Tabung Haji.  Pada tahun itu juga saya berpindah ke rumah sewa yang baharu di kawasan kejiranan yang sama.  Masa berlalu.  Pada tahun 2011, tiba-tiba hati saya terasa sayu yang tidak tertahan apabila tiba musim haji.  Hati saya terasa rindu untuk menjejakkan kaki ke bumi Mekah dan melihat kaabah. Saya berasa hairan kerana tidak menerima tawaran pada tahun itu. Saya pergi ke Tabung Haji cawangan Ampang untuk bertanya tentang giliran saya menunaikan haji.  Petugas yang bertugas menyatakan bahawa pada tahun 2010, saya tidak memaklumkan balasan kepada mereka menyebabkan mereka menganggap saya dan suami menolak tawaran tersebut.  Saya menjelaskan bahawa saya tidak menerima apa-apa tawaran pun pada tahun 2010, tetapi setelah mereka  melihat di dalam sistem, memang benar mereka telah menghantar surat tawaran kepada saya dan suami tetapi tiada balasan daripada kami sama ada kami menangguh atau menolak, jadi mereka beranggapan kami menolak tawaran tersebut. Setelah berfikir-fikir, akhirnya  barulah saya teringat bahawa pada akhir tahun 2010 kami berpindah rumah, dan mungkin surat tersebut telah dihantar ke rumah lama kami.  Petugas itu memberitahu saya bahawa, sejak tahun 2010, jika calon haji menolak tawaran, mereka tidak akan ditawarkan lagi untuk menunaikan haji pada tahun berikutnya.  Jika mereka hendak pergi menunaikan haji, mereka harus membuat rayuan. 

Saya berbincang dengan suami tentang tarikh kami akan menunaikan haji.  Saya memohon kepada suami agar pergi pada tahun 2012 tetapi suami saya keberatan.  Dia hanya bersetuju untuk pergi menunaikan haji pada tahun 2014.  Saya terpaksa akur walaupun hati saya berasa tidak tertahan lagi untuk menunaikan haji.  Pada tahun  2012 dan 2013, setiap kali tiba musim haji,  saya tidak mampu menahan rasa sayu, sebak, hiba dan rindu untuk ke tanah suci bagi mengerjakan haji.  Saya juga akan berasa cemburu apabila mendengar khabar ada orang atau rakan yang akan menunaikan haji pada tahun tersebut.  Saya sendiri berasa hairan, kenapa dahulu (tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya) saya berasa amat takut apabila berbicara tentang haji tetapi tiba-tiba sahaja pada tahun 2011, perasaan rindu untuk ke sana datang membuak-buak. Mungkinkah ini yang dikatakan sebagai ‘sampai seru’?  Entahlah, saya sendiri tidak pasti.

Pada awal Disember  2013, saya memujuk suami agar bersetuju membuat rayuan menunaikan haji pada tahun 2014 kerana dia sudah berjanji kepada saya dahulu (2011).  Suami akhirnya bersetuju. Setelah itu, saya menulis surat rayuan dan menghantar sendiri surat itu ke ibu pejabat Tabung Haji Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur ditemani anak sulong saya.  Di sana, saya diberitahu oleh pegawai yang bertugas bahawa peluang rayuan saya diterima adalah sangat tinggi kerana saya dikira sebagai calon menangguh.  Saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah dan saya benar-benar gembira. 

Pada 26 Januari 2014, saya dan suami mendaftar kursus haji di Masjid Ubudiah di belakang rumah kami.  Kursus tersebut dikendalikan oleh Ustaz Sapawi.  Pada awal April  2014, saya mendapat jawapan daripada Tabung Haji yang mengatakan bahawa rayuan kami telah diluluskan. Surat tawaran akan menyusul kemudian.  Alhamdulillah, saya sangat gembira dan memanjatkan kesyukuran kepada Allah atas limpahan rezeki-Nya.  Akhirnya pada akhir April 2014, kami menerima surat tawaran bertulis daripada Tabung Haji.  Tarikh penerbangan kami adalah pada 10 September 2014  pada jam 9.00 malam waktu Malaysia dan kami harus berkumpul di Kelana Jaya.  Kami akan berlepas ke Mekah dengan pesawat Saudi Air dan akan mendarat di Jeddah.  Tarikh kepulangan kami adalah pada 25 Oktober 2014 jam 3.00 petang waktu Madinah.  Kami akan berlepas pulang juga dengan pesawat Saudi Air dari Madinah.

10 September 2014 - di Kelana Jaya
11 September 2014 - Lapangan Terbang Jeddah
 11 September 2014 - malam - Umrah fardu 
12 September 201413 September 201416 September 2014

17 September 2014
19 September 2014

20 September 201421 September 2014
22 September 2014

23 September 2014
24 September 201425 September 2014
26 September 2014
27 September 2014


28 September 2104
29 September 201430 September 20141 Oktober 2014
2 Oktober 2014


3 Oktober 2014 


3  Oktober 2014 - malam


4 Oktober 20145 Oktober 2014

6 Oktober 2014


7 Oktober 20148 Oktober 2014


9 Oktober 2014

12 Oktober 2014

13 Oktober 201414 Oktober 2014
15 Oktober 2014 - Bertolak ke Madinah -8-9 jam perjalanan dengan menaiki bas.  Mula bertolak selepas solat zohor.


16 Oktober 2014 - Subuh


17 Oktober 2014 - LawatanPulang semula ke Madinah

18 Oktober 2014


19 Oktober 201420 Oktober 2014
23 Oktober 2014


24 Oktober 2014 - berangkat pulang ke Malaysia
25 Oktober 2014 - Sampai di KLIA 1.00 pagivideovideo
video


Terima kasih kerana sudi membaca entri saya. Jika suka, silalah LIKE.